d300437ff2ac490e9945914d07fae53d.png
968673500a584d14af1b75b33b97adf7.png
31852b7ea4ce4dd687cd70a7fb0d5ef1.png

Net als andere pluimveesoorten zijn kalkoenen groepsdieren, de mannetjes leven meestal gescheiden van de vrouwtjes, hoewel een koppel van een haan met meerdere hennen zeker geschikt is. In een groep kalkoenen heerst een rangorde. Kalkoenen communiceren vooral door middel van geluiden. Het bekendste geluid is wel de roffelende kwakel die de mannetjes laten horen om hun territorium af te bakenen.

e26c63d257914c269aca13a0c17a51d6.jpg
1ad719eb4d12478192a6dc3f75965c84.jpg
a06497d2b58a40989b913f9e1d3ad966.jpg