De Temminck tragopan (Tragopan Temmincki) valt onder de fazanten.

De haan van de Temminck tragopan heeft lichtblauwe, naakte huid rond het oog, welke doorloopt tot onder de snavel. Wanneer de hanen baltsen, wordt deze blauwe huidplooi groter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temmink  tragopaan

              Witte oorfazant

De meeste fazantensoorten kunnen paarsgewijs worden gehouden.

Er zijn enkele  soorten waarbij het beter zou zijn om meerdere hennen er bij te hebben.

Om fazanten te houden zijn volières nodig.

Een vluchtgelegenheid voor de hennen is gewenst.
De grootte van de huisvesting varieert per soort.

Zo heeft een pauwfazant buiten maar zes meter en binnen een ruimte van anderhalf bij anderhalf nodig.

Een glansfazant daarentegen, heeft buiten al gauw twintig meter nodig en binnen vier bij vier.

Alle fazanten moeten permanent een schuilmogelijkheid hebben (hok, afdak of dichte beplanting) die bescherming biedt tegen regen en wind. In de binnen- en nachthokken zijn zitstokken noodzakelijk.

Waar mogelijk is het ook goed om in de ren zitstokken te plaatsen.

Een doorsnede van drie tot vier centimeter is voldoende.

De stokken kunnen het best zo hoog mogelijk opgehangen worden.

Deze stokken zorgen ervoor dat de fazant zijn natuurlijke gedrag kan uitoefenen.
Als bodemmateriaal is zand geschikt.

Dit heeft als voordeel ten opzichte van stro dat de ontlasting goed zichtbaar is en afwijkingen hieraan dus gemakkelijk opgemerkt kunnen worden.

De afrastering moet zo donker mogelijk worden gehouden. Dit zorgt ervoor dat de vogels beter opvallen als je door het gaas  kijkt.

De volière moet minstens twee meter hoog zijn en aan de bovenzijde schuin omhoog lopen, zodat de bladeren er gemakkelijk vanaf waaien.

Netten aan de bovenkant hebben de voorkeur boven gaas. Als er een fazant tegenaan vliegt, geven de netten mee en gaas doet dit niet.

Dit is van belang omdat fazanten op de kop maar een dunne huid hebben die ze snel kunnen beschadigen.

Tevens zijn netten makkelijker te spannen dan gaas. Voor de beplanting van het buitenverblijf kunnen onder meer hulst en coniferen worden gebruikt.

Gouden regen is giftig.

Fazanten weten zelf wel wat niet goed voor hen is.

Toch blijft voorkomen beter dan genezen.