Net als andere pluimveesoorten zijn kalkoenen groepsdieren, de mannetjes leven meestal gescheiden van de vrouwtjes, hoewel een koppel van een haan met meerdere hennen zeker geschikt is.

In een groep kalkoenen heerst een rangorde.

Kalkoenen communiceren vooral door middel van geluiden. Het bekendste geluid is wel de roffelende kwakel die de mannetjes laten horen om hun territorium af te bakenen.

Huisvesting
Kalkoenen kunnen buiten worden gehouden op een afgerasterd terrein.

Ze hebben wel een flink nachthok nodig, met zitstokken. Worden de kalkoenen gehuisvest in een volière, dan is een vloeroppervlak van acht vierkante meter per kalkoen nodig. Net als kippen nemen kalkoenen graag een zandbad.