WAT HEEFT EEN EEND NODIG?

Eenden houden is niet zo moeilijk. Ze hebben een vijver, grasland, schuilgelegenheid, nestgelegenheid en een voerbak nodig. Eenden die behoren tot het type ‘perchers’, hebben daarnaast ook nood aan zitplaatsen in de hoogte, zoals boomtakken of zitstokken. Vermijd harde ondergrond zoals beton voor alle soorten.

Gezelschap

Eenden zijn sociale dieren, hou ze dus nooit alleen, maar altijd met twee of meer soortgenoten samen. Binnen de toom (groep van eenden) wordt vrij snel een rangorde, ook wel pikorde vastgelegd. Zodra de rangorde vaststaat, zijn er minder conflicten. Telkens er een nieuwe eend bijkomt, moet deze rangorde opnieuw worden vastgelegd. Je kan agressie voorkomen door een extra voeder- en drinkbak te plaatsen voor een eend of voor eenden die de toegang hiertoe ontzegd wordt/worden door dominantere exemplaren.

Verblijf

Voor een koppel eenden voorzie je een vijver met een oppervlakte van minimaal 2 m² en een stuk grasland met een oppervlakte van 5 tot 10 m². Als je twee koppels houdt, volstaat het mogelijk niet om de oppervlakte te verdubbelen: dit is sterk afhankelijk van de soort en hun gedrag. 

Je kan kiezen voor een open of een gesloten verblijf. Een gesloten verblijf waarover een stevig net is gespannen, biedt bescherming tegen roofdieren en voorkomt de overdracht van ziektes door wilde vogels. Bovendien is het dan niet nodig om de dieren te kortwieken. Meestal is een gesloten verblijf wel kleiner dan een open verblijf. Dit geeft soms aanleiding tot territoriale agressie en verwondingen. Een open verblijf is meestal ruimer en biedt de dieren meer mogelijkheid om te grazen. Omhein het perk met een draad die 1 à 1,80 meter hoog is en plaats een deel van de draad in de grond. Dit voorkomt dat roofdieren zoals vossen er onderdoor graven. 

Voorzie in het verblijf schuilmogelijkheden in de vorm van beplanting. Om vergiftiging te voorkomen mag je geen struiken plaatsen met bessen en giftige planten zoals taxus, buxus, vingerhoedskruid en goudenregen. Voorzie ook enkele afdakjes die beschermen tegen hagel, ijzel en slagregens. Plaats een verwarmd binnenhok voor minder winterharde soorten.

Vijver

Water is zeer belangrijk voor eenden om te drinken, te zwemmen en zich te wassen. Je kan een vijver aankopen of zelf aanleggen. Een oud ligbad of plastiek zandbak kan prima dienstdoen. Als je bij de aanleg van een vijver vijverfolie gebruikt, dan moet die minimum 0,75 mm dik zijn. 

De eenden moeten hun hoofd volledig kunnen onderdompelen in het water, zodat ze hun neusgaten kunnen schoonmaken en hun vederkleed kunnen verzorgen. Voorzie een diepte tussen 35 en 120 cm, afhankelijk van het gehouden type eenden. Let erop dat de eenden gemakkelijk het water in en uit kunnen, bijvoorbeeld via een zachte helling.

De mest van eenden vervuilt het water. Ververs het water van kleine vijvers of vijvers met een klein watervolume regelmatig. Voor grote vijvers kan de aanvoer van stromende water vanuit een beek of sloot door middel van een pomp hierbij helpen. Met stilstaand water is er een risico van onvoldoende zuurstof in het water, en dat kan ziektes en sterfte (o.a. botulisme) veroorzaken. Met een fontein of een filtratiesysteem kan je de waterkwaliteit optimaal houden.

Nest

Eenden die in gevangenschap gehouden worden, vertonen vaak een ander nestgedrag dan hun wilde soortgenoten. Ze maken hun nest op goed beschutte en donkere plaatsen zoals onder struiken en takkenbossen als ze die mogelijkheid krijgen. Als die er niet zijn of je wil als eigenaar wenst een goed overzicht houden op de nestplaatsen, voorzie dan voldoende nestplaatsen in het verblijf. Daarvoor kan je diverse materialen gebruiken zoals hardhouten of betonnen nestkasten, melkbussen of holle boomstammen met daarin zand en nestmateriaal zoals stro. De grootte van het nest is afhankelijk van de grootte van de eenden. Maak de nesten niet te groot om te vermijden dat de eieren naar de rand rollen.