Andeweg sierpluimvee » Fazanten » Jachtfazanten

Klik hier om een tekst te typen.

 

 

 

 

 

 

        Diverse soorten bosfazanten

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bosfazanten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elliotfazant

 

 

 

Het gedrag van fazanten verschilt nogal per soort.

De ene soort is veel nerveuzer en agressiever dan de andere.

In de baltstijd kunnen de hanen van sommige soorten zeer agressief zijn ten opzichte van de hennen.
Voor de haan is het beter wanneer hij over meerdere hennen kan beschikken.

Hij heeft dan meer afleiding.

Een vluchtgelegenheid voor de hennen is gewenst.

De voortplanting kan langs natuurlijke weg of via de broedmachine.