Er zijn in Nederland ongeveer 250 rassen erkend door de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen (NBS). Er zijn grote en kleine rassen, elk met hun eigen kleurslagen.

Wanneer je tegen iemand zegt dat je duiven houdt, dan is de daarop volgende vraag meestal en vlieg je er ook mee?

Bij het houden van duiven wordt meestal gedacht aan het houden van postduiven die aan wedstrijdvluchten deelnemen.

Maar er zijn ook Sierduiven die op tentoonstellingen worden ingezonden en volgens de voor ieder ras opgestelde beschrijving (standaard) worden gekeurd.
In Nederland zijn ongeveer 300 sierduivenrassen erkend die op tentoonstellingen ingezonden mogen worden.

Die rassen worden onderverdeeld in een tiental groepen, nl. de groepen:

- Kroppers
- Vormduiven
- Kipduiven
- Wratduiven
- Meeuwen
- Structuurduiven
- Trommelduiven
- Kleurduiven
- Tuimelaars
- Hoogvliegers

Huisvesting

Hoewel ze in een tuin zeer decoratief kunnen zijn, zijn duiventillen niet geschikt om 'echte' ras sierduiven te houden.

Sierduiven dienen in een droog en tochtvrij hok, zo mogelijk voorzien van een buitenren, gehouden te worden.

De grootte van het hok hangt af van het ras en het aantal paren dat gehouden wordt.

Gemiddeld wordt er gerekend dat er per paar ± 1 m3 aan ruimte nodig is.

Maar houdt er wel rekening mee dat er, als alles goed gaat, ook jonge duiven geboren worden!

Ook de zitplaatsen in het hok en de eventueel aan te brengen bodembedekking zijn afhankelijk van het ras dat wordt gehouden. Geadviseerd wordt om voor een goede huisvesting van uw duiven uw licht op te steken bij één of meer fokkers van het door u uitverkoren ras.