Andeweg sierpluimvee » Fazanten » Kraagfazanten

                                                                            Lady Amherstfazant

 

Er zijn 2 soorten kraagfazanten

De Goudfazant en de Lady Amherts fazant.

Kraagfazanten staan bekend om hun rustige karakter in de volière en kunnen goed met veel andere vogelsoorten samen gehouden worden.
Ze hebben graag een ruime volière met wat hoge en lage beplanting en een goed gedraineerde bodem.

Een nachthok zullen ze in de winter wel gebruiken om zich tegen de ergste kou te beschermen maar bij verwarmen is niet nodig.
De hanen komen in hun tweede levensjaar volledig op kleur maar zijn vaak na een jaar al geslachtsrijp.
In de paartijd worden de hanen heel driftig en lopen de hele dag te pronken tegen de hennen.

Het is beter om meerdere hennen bij de haan te hebben.

 

 

De goudfazant heeft in de meest voorkomende mannelijke verschijningsvorm felle, primaire kleuren (geel, rood en blauw) en een zeer lange staart van 70 tot 80 cm.

Maar er bestaan ook goudfazanten die minder fel van kleur zijn, zoals de kaneelkleurige en de witte.

Deze kleurslagen zijn in Nederland echter niet erkend.

Wel erkende kleurslagen zijn: Rood, Donker, Geel en Zalm. 

De hen is een stuk kleiner dan de haan, heeft bruine veren met een donkere tekening.

Kruisingen tussen de goudfazant, de gele goudfazant en de Lady Amherstfazant waren er de oorzaak van dat er zeer vele hybriden ontstonden.